Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
12/03/2014, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Изслушване на доклад относно състоянието на дружествата Булгаргаз ЕАД и Булгартрансгаз ЕАД, сигурност на доставките на природен газ и степен на готовност за реализацията на:
а) проектите за междусистемните връзки с Гърция и Турция;
б) проект „Южен поток“ и съответствие с Директива 2009/73/ЕО
2. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 454-01-31, внесен от ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ И ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ НА 06.03.2014г.
3. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2014 г.), № 402-00-5, внесена от Министерски съвет на 31.01.2014 г.
4. РазниПОДКОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДКЕВР - 16,30 ЗАЛА 456

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейноста на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2013г.

2. Отчет на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране за януари и февруари месец 2014г.

3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума