Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
19/03/2014, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Изслушване и обсъждане на информацията от АЕЦ „Козлодуй“ относно финансовите и икономически показатели, включително:
a) Изпълнение на ремонтната програма
б) Изпълнение на инвестиционната програма

2.Разни
Форма за търсене
Ключова дума