Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
26/03/2014, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
Д Н Е В Е Н Р Е Д:1. Изслушване и обсъждане на отчет за изпълнението на Програмата по извеждане от експлоатация на 1-4-ти блокове на АЕЦ „Козлодуй“

2. Изслушване и обсъждане на информация относно състоянието и перспективи на дейностите по преработка и съхранение на РАО в страната

3. Изслушване и обсъждане на информация за състоянието на електроснабдителните дружества – "ЧЕЗ България" ,"ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕOOД


4. Разни
Форма за търсене
Ключова дума