Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
26/06/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 354-01-26, внесен от н.п. Михаил Миков и група народни представители на 25.06.2013 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 26 юни 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от н.п. Михаил Миков и група народни представители.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Людмила Петкова - заместник-министър на финансите и Красимир Сивев – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика”.
  Законопроектът беше представен от н.п. Йордан Цонев.
  Със законопроекта се предлага имотите с данъчна оценка до 1680 лв. да не се облагат с данък върху недвижимите имоти. Подобно данъчно облекчение е съществувало до 2010 г. и сега се предлага възстановяването му. Мотивите за това са, че разходите по администриране на данъка за тези имоти са почти съотносими с приходите, което прави този данък неефективен.
  При обсъждането на законопроекта членовете на комисията и представителите на Министерството на финансите изразиха становища за подкрепа на законопроекта, като при второто му гласуване ще се обсъди възможността за повишаване на прага от 1680 лв. на 2500 лв.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 10 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 354-01-26, внесен от н.п. Михаил Миков и група народни представители на 25.06.2013 г.
  София, 26 юни 2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ
  И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума