Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24/10/2013 първо гласуване

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 354-01-56, внесен от Георги Кадиев на 19.09.2013 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 24 октомври 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, внесен от н.п. Георги Кадиев.
  Законопроектът предвижда промяна на възнагражденията на общинските съветници, с оглед тяхната натовареност и възможностите на общините, които управляват.
  Мотивът за това е нееднократното намаляване на възнаграждението им в последните години, като в действащия закон то е до 30 на сто от средната заплата в администрацията на общината. Като ключов орган на местното самоуправление общинските съвети вземат важни решения относно политиките на общината, от които зависи в много голяма степен развитието на общините и регионите на страната.
  Членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха единодушно подкрепата за законопроекта и за необходимостта от приемането му.
  При проведеното гласуване се получиха следните резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и без „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местна администрация, № 354-01-56, внесен от Георги Кадиев на 19.09.2013 година.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума