Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21/11/2013 първо гласуване

  По законопроект за ратифициране на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз между Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската Република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция, № 302-02-20, внесен от Министерски съвет на 11 ноември 2013 г.
  ДОКЛАД

  На заседание, проведено на 21 ноември 2013 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект № 302-02-20 за ратифициране на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз между Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската Република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство.
  На заседанието присъстваха Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, Мария Маринова – старши експерт в дирекция „Икономическа и финансова политика” в МФ и Румен Александров - директор на дирекция „Политики и институции в ЕС” на Министерство на външните работи.
  Законопроектът и Договора бяха представени от заместник-министър Людмила Петкова.
  На заседанието си на 8-9 декември 2011 г. Европейският съвет са обсъдени възможните нови мерки и правила за справяне с кризата, за засилване на бюджетната дисциплина и за гарантиране на дългосрочна финансова стабилност в ЕС. Постигнато е широко съгласие по нови мерки и правила за задълбочаване на икономическата и фискална интеграция. Поради липсата на пълен консенсус на 27-те държави-членки относно въвеждането им чрез промяна на Договорите на ЕС, е решено това да стане чрез международно споразумение – Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз. Позицията на Република България по това решение е одобрена от Министерски съвет на 7 декември 2011 г.
  Съгласно решение на Народното събрание от 27 януари 2012 г. страната ни ще прилага единствено разпоредбите на дял III от Договора след ратификацията му от Народното събрание. Участието на Република България в Договора не води до финансови задължения на страната ни и до ангажименти за хармонизиране на данъчната ни политика с договарящите се страни.
  Проектът на Договора е одобрен от Министерски съвет на 29 февруари 2012 г. и подписан на 2 март същата година.
  Понастоящем всички държави-членки на ЕС, с изключение на Белгия и Република България са депозирали ратификационните си инструменти в Генералния секретариат на Съвета на ЕС.
  При проведеното гласуване на законопроекта се получиха следните резултати: „За"- 16 народни представители, „Против" – няма, Въздържали се" - няма.
  Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз между Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската Република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция, № 302-02-20, внесен от Министерски съвет на 11 ноември 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума