Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
19/09/2013 второ гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, № 302-02-8, внесен от Министерски съвет на 08.08.2013
  Д О К Л А Д
  На две заседания, проведени на 19 септмеври и на 21 ноември 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение на Рамковото споразумение относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
  На заседанията присъстваха представителите на Министерски съвет: Марияна Кордова – директор на дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз”, Анелия Грозданова и Николай Йонов – началници на отдели в същата дирекция.
  Законопроектът беше представен от г-н Йонов.
  Рамковото споразумение между България и Конфедерация Швейцария урежда предмета и прилагането на швейцарския финансов принос за България, възлизащ на 76 милиона швейцарски франка, одобрен от Федералния съвет на Конфедерация Швейцария под формата на Адендум към Меморандума за разбирателство между председателя на Съвета на Европейския съюз и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария. Швейцария взема участие в области, в които България е заявила, че има най-голяма нужда от подкрепа и в които Швейцария е конкурентоспособна. Тези области са: сигурност и реформи, подкрепа на гражданското общество, интеграция на малцинствата, околна среда и инфраструктура, подпомагане на частния сектор, изследване и образование, както и институционално партньорство.
  Предложените изменения са свързани с определяне на важни за двете страни въпроси, като по-конкретно се въвежда клауза за отговорност във връзка с причинени щети или други възможни странични ефекти, причинени от дейности по Българо-швейцарската програма за сътрудничество на българска територия. Допълнително се въвеждат и детайлни изисквания, които да гарантират по-голяма прозрачност за швейцарската страна в процеса на възлагане на обществените поръчки и тяхното качество. Предложеното изменение ще осигури на служителите от българска страна, които са свързани с изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, чувство за сигурност при изпълнението на техните професионални задължения извън работното им място и чувство за равнопоставеност по отношение на швейцарските партньори.

  След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 16 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, № 302-02-8, внесен от Министерски съвет на 08.08.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума