Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
27/02/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-18/05.03.2014г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 454-01-8, внесен от Йордан Кирилов Цонев и група народни представители на 30.01.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 27.02.2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 454-01-8, внесен от Йордан Кирилов Цонев и група народни представители на 30.01.2014 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: г-н Кирил Желев – заместник-министър и г-жа Снежанка Колева – държавен експерт в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”; от Министерство на икономиката и енергетиката: г-жа Силвана Любенова – директор дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”.
  Законопроектът беше представен от г-н Румен Гечев, като един от вносителите. Законопроектът предвижда редица изменения с цел гарантиране на правата и интересите на потребителите.
  Заместник-министър Желев изрази положително становище по отношение на законопроекта като отбеляза, че той ще повлияе положително за доверието на кредитополучателите към банките.
  В дискусията взеха участие народните представители Емил Радев, Филип Попов, Смиляна Нитова и Екатерина Заякова. Народните представители изразиха принципната си подкрепа за законопроекта. Г-н Радев посочи като дискусионни въпросите, свързани с предвидения в § 7 едномесечен срок от обявяване на кредита за предсрочно изискуем, в който кредиторът пристъпва към принудително изпълнение по ГПК, изменението в Закона за кредитните институции, чиято формулировка е неточна и следва да бъде прецизирана, въпросът не следва ли предвидените изменения по отношение на таксите да се прилагат и за действащите договори за кредит и други. Г-н Гечев посочи, че направените бележки ще бъдат разгледани като уточни, че предвиденият в § 7 едномесечен срок цели да преустанови съществуващи практики, които ощетяват потребителите, но дали срокът е правилен от юридическа гледна точка следва да бъде подложено на обсъждане. Г-н Попов посочи, че пристъпването към принудително изпълнение е крайна мярка и прикани да бъдат обсъдени и други варианти. Г-жа Заякова изказа загриженост по отношение на правата на кредитополучателите, в случаите когато въпреки представената методика, кредиторите не преизчисляват вноската, когато има изменение в стойностите. Г-н Гечев увери, че законопроектът урежда този въпрос така, че веднъж приет моделът за изчисление става софтуерен и не може да бъде манипулиран.

  Комисия по правни въпроси с 8 гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 454-01-8, внесен от Йордан Кирилов Цонев и група народни представители на 30.01.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума