Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
01/04/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-34/01.04.2014 г.
  Относно: Законопроект за изменение на Изборния кодекс, № 454-01-39, внесен от Цецка Цачева Данговска, Красимир Любомиров Велчев, Десислава Вълчева Атанасова и Димитър Борисов Главчев на 26.03.2014 г.
  На свое заседание, проведено на 01.04.2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение на Изборния кодекс, № 454-01-39, внесен от Цецка Цачева Данговска, Красимир Любомиров Велчев, Десислава Вълчева Атанасова и Димитър Борисов Главчев на 26.03.2014 г.
  Мотивите на законопроекта бяха представени от г-жа Цецка Цачева.
  Законопроектът съдържа две групи промени, които целят преодоляването на споровете около конституирането на Централната избирателна комисия (ЦИК). Първата от тях е във връзка с корекция на броя членове, които образуват състава на комисията, като по този начин се преодолява ощетяването на квотата на „Движение за права и свободи“ с един член. Втората предлага да отпадне точният брой членове, които формират ръководството на ЦИК, с аргумент за приложимост на действащия Избирателен кодекс към други формати на Народното събрание, при които е възможно парламентарно представените партии и коалиции да не са четири.
  В дискусията взеха участие народните представители Мая Манолова, Цецка Цачева, Димитър Лазаров, Екатерина Заякова, Хамид Хамид, Явор Нотев и Четин Казак.
  В хода на дискусията г-жа Манолова обърна внимание, че предложените редакции не са прецизни, като не става ясно колко точно членове ще има ЦИК, дали не се цели образуването на няколко категории членове, също така подчерта, че не е съобразен четният брой на членовете на комисията с гласуването във връзка с решенията й. Бяха засегнати и въпроси относно плаващия и постоянния състав на ЦИК, назначаването и освобождаването на членовете, предложени от партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, некоректната употреба на термина „представени партии“. Г-н Казак заяви подкрепата си за законопроекта, като подчерта, че действително текстовете се нуждаят от редакции между първо и второ гласуване, но целта му е да коригира явната несправедливост, която е налице към настоящия момент.

  След проведената дискусия и обсъждане, Комисия по правни въпроси със 11 гласа „за”, 6 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение на Изборния кодекс, № 454-01-39, внесен от Цецка Цачева Данговска, Красимир Любомиров Велчев, Десислава Вълчева Атанасова и Димитър Борисов Главчев на 26.03.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума