Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
E-mail: fdc@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 284
Телефон: 3563, 9881388; Факс: 9881987
Жулиета Георгиева
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
E-mail: bganchevski@abv.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 188
Телефон: 9393578; Факс: 9881987
главен експертен сътрудник
Бойко Ганчевски
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
E-mail: serhan.sadula@gmail.com
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 186
Телефон: 9393597; Факс: 9881987
старши експертен сътрудник
Серхан Садула
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
E-mail: tsvetkov.k.r@gmail.com
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 186
Телефон: 9393231; Факс: 9881987
старши експертен сътрудник
Кирил ЦВетков