Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
17/07/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 454-01-72 внесен от Борислав Гуцанов и група народни представители на 25.06.2014 г.
  На редовно заседание, проведено на 17 юли 2014 г., Комисията по отбрана обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

  На заседанието присъствахa г-жа Георгица Стоянова – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“, г-н Веселин Иванов – директор на служба „Военна информация“, капитан I ранг Георги Денев – държавен експерт в отдел „Използване на въздушното и морското пространство“ в дирекция „Операции и подготовка“, народните представители Борислав Гуцанов и Румен Йончев.

  От името на вносителите, законопроектът бе представен от народния представител Борислав Гуцанов.В мотивите се посочва, че промените на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) направени през 2013 г. са довели до прехвърлени отговорности и дейности, изпълнявани от Военноморските сили, към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Регламентирането на ясни отговорности в териториалното море и във вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата между ВМС и ДП „Пристанищна инфраструктура” е от първостепенно значение за осигуряването на навигационната безопасност на корабоплаването.

  Отделя се внимание на факта, че осигуряването на навигационната безопасност на корабоплаването в териториалното море е важна дейност, свързана с извършване на комплекс от мероприятия и действия, които само ВМС са в състояние да изпълняват.

  Основната цел на предложения законопроект е да се регламентират ясни отговорности между ВМС и ДП „Пристанищна инфраструктура”. С предложените промени в закона, навигационното осигуряване на корабоплаването в териториалното море се предлага да се осъществява от Министерството на отбраната, а Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" да осъществява навигационното осигуряване на корабоплаването във вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата.

  Директорът на дирекция „Правно-нормативна дейност“ Георгица Стоянова представи становището на Министерството на отбраната, което подкрепя изцяло предложения законопроект.
  В провелото се обсъждане на законопроекта председателят на Комисията по отбрана Янко Янков представи експертното становище на комисията, което също подкрепя предложения законопроект.

  След изслушването на мотивите се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по отбрана единодушно прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 454-01-72 внесен от Борислав Гуцанов и група народни представители на 25.06.2014 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума