Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
17/07/2014, 11:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, І 454-01-72, внесен от Борислав Гуцанов Гуцанов и група народни представители на 25.06.2014 г.

2. Законопроект за изменение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 454-01-87, внесен от Светлин Димитров Тенчев и група народни представители на 10.07.2014 г.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума