Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
24/07/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, № 302-01-8, внесен от Министерски съвет на 22.07.2013 г.
  На свое заседание проведено на 24 юли 2013 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред съвместно с Комисията по отбрана, разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, № 302-01-8, внесен от Министерски съвет на 22.07.2013 г.
  На заседанието присъстваха Ангел Найденов, министър на отбраната, представители от Министерство на финансите: Людмила Елкова, зам.-министър; Владимир Петров, директор Дирекция „Държавни разходи“; Любомир Малчев, н-к отдел „Държавно съкровище“; Милена Бойкова, директор Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“ и Георги Великов, началник на кабинета на министъра на вътрешните работи.
  Промените в бюджета, касаещи Министерството на вътрешните работи бяха представени от зам.-министър Людмила Елкова и началник на кабинета на министъра на вътрешните работи, Георги Великов. Според г-жа Елкова те се налагат поради въвеждане на новата политика на своевременно изплащане на задълженията на държавата към бизнеса. Запазвайки бюджетния дефицит в рамките на позволеното се предвижда да бъдат направени разходи, които не търпят отлагане. По данни, представени от г-н Великов това са просрочени разходи, в които влизат суми, дължими за гориво за отопление, моторни и авиационни горива, вещево продоволствие, както и средства за текуща издръжка и осигуровки за извънреден труд на служителите на министерството.
  В дискусията участваха народните представители Младен Червеняков, Георги Андреев и Кирил Добрев.
  Според народния представител Младен Червеняков нуждите на ведомството са доста по-големи от предвидените в законопроекта средства.
  Народният представител Георги Андреев се обърна към заместник-министъра на финансите с въпрос относно покриването на разходите, възникнали в следствие на двойното увеличение на стойността на ваучерите за храна на служителите в министерството. Г-жа Елкова отговори, че това увеличение не е предвидено в бюджета, което създава необходимост от изплащане на непредвидени разходи. Тя уточни, че това не е изолиран случай и даде пример с разходите по охраната на проведения през януари референдум, които не са били предвидени в бюджета за 2013г.
  Народният представител Кирил Добрев изрази опасенията си, че средствата, отделени за изплащане на горива на Министерството на вътрешните работи ще отидат във фирми със съмнителна репутация, избрани от предишното редовно правителство.
  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за“, без гласове „против“ и с 1 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, № 302-01-8, внесен от Министерски съвет на 22.07.2013 г

  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред

  Атанас Мерджанов
  Форма за търсене
  Ключова дума