Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
0 народни представители към дата
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
БИЛЯНА ЙОРДАНОВА БЕКОВА
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ КАЛОЯНОВ
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ