Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
14/11/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д


  по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 302-01-37, внесен от Министерски съвет на 05.11.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 14 ноември 2013 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 302-01-37, внесен от Министерски съвет на 05.11.2013 г.

  На заседанието присъстваха: Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика и Светлана Дянкова, заместник-министър на труда и социалната политика, Иван Жерков, началник на кабинета на министъра на отбраната, Мима Чебишева, началник отдел в дирекция „Правно-нормативна дейност” в Министерство на отбраната.

  Г-н Иван Жерков представи Законопроекта.

  В материята от обхвата на компетенции на Комисията по труда и социалната политика попада предложението за изменение на чл. 203, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

  Целта на предложението е да се уреди законово възможността военнослужещите мъже, самотни родители (осиновители) да ползват отпуск по реда на Кодекса на труда за отглеждане на дете и да се насърчи политиката за съвместяване на семейния с личния и професионалния живот.

  С приемане на предложението след използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, военнослужещият ще има право на допълнителен отпуск в размерите и при условията на чл. 164 от КТ за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст.

  След използване на този отпуск ако военнослужещият има четири и повече деца при поискване ще има право на неплатен отпуск по смисъла на чл. 165 от КТ до навършване на 2-годишна възраст на детето, ако то не е настанено в детско заведение.

  Военнослужещ родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето, ще има право на отпуск в размер 12 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в случаите, когато: не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него; другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда или другият родител е починал.

  Времето, през което се ползват отпуските, се признава за трудов стаж.

  При смърт или тежко заболяване на майката или когато военнослужещият сам се грижи за отглеждането на детето, той ще има право на отпуск при временна неработоспособност поради карантина, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.

  След представяне на законопроекта и гласуване с резултати: „За” – 17 гласа, „Въздържали се” и „Против” - няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 302-01-37, внесен от Министерски съвет на 05.11.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОРНЕЛИЯ НИНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума