Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
0 народни представители към дата
ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
ЖАРА ВЕСЕЛИНОВА ПЕНЕВА-ГЕОРГИЕВА
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
ТАНЮ ХРИСТОВ КИРЯКОВ
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ