Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
20/11/2013, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 302-01-36, внесен от Министерски съвет на 01.11.2013 г.- първо четене.
2. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 354-01-61, внесен от Милко Петров Багдасаров на 01.10.2013 г.
3. Изслушване на министъра на младежта и спорта, съгласно чл. 26, ал. 1 от ПОДНС.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума