Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
27/11/2013, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Изслушване на информация относно работата на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, за периода от 2009 г. до момента – дейности, проблеми и предприети мерки.
2. Обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 302-01-41, внесен от Министерски съвет на 18.11.2013 г.- първо четене.
3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума