Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
27/06/2013 първо гласуване

  ДОКЛАД на ККССИПСРСДДЗЕС по законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавна агенция „Национална сигурност”, № 354-01-22, внесен от н.п. Цветан Цветанов и група народни представители на 18.06.2013 г.
  Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по ЗЕС на свое редовно заседание, проведено на 27 юни 2013 г., разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавна агенция „Национална сигурност”, № 354-01-22, внесен от н.п. Цветан Цветанов и група народни представители на 18.06.2013 г.

  По същество, законопроектът има за цел да възстанови правните норми на Закона за ДАНС и свързаните с тях други законови актове отпреди измененията, направени от Народното събрание на 14.06.2013 г.

  При проведената дискусия присъстващите членове на Комисията споделиха общото си становище, че е нецелесъобразно пълнота връщане на норми, по които законодателят се е произнесъл категорично с изменения преди по-малко от месец и то преди ефектът от тези изменения да е настъпил с пълна сила.
  Като взе предвид това, Комисията предлага на Народното събрание ДА НЕ ПРИЕМА законопроекта на първо гласуване.
  Становището на Комисията се прие със 7 гласа „за” и без гласове „против” и „въздържал се”.

  София, 27 юни 2013 г.

  Председател на ККССИПСРСДДЗЕС: /п/

  /Димитър Дъбов/
  Форма за търсене
  Ключова дума