Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
10/10/2013 първо гласуване

  ДОКЛАД на ККССИПСРСДДЗЕС по законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 354-01-59, внесен от н.п. Младен Червеняков и група народни представители на 25.09.2013 г.
  Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения на свое редовно заседание, проведено на 10 октомври 2013 г., разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 354-01-59, внесен от н.п. Младен Червеняков и група народни представители на 25.09.2013 г.
  По същество, законопроектът има за цел да възстанови правната норма, съществувала при приемането на Закона през 2006 г., която предвижда да не се установява принадлежност към ДС и разузнавателните служби на БНА на лица, заемали или заемащи длъжност началник на отдел, началник на сектор (съответно на секция) в служба „Военна информация” и в Националната разузнавателна служба след 16 юли 1991 г.
  При проведената дискусия председателят на Комисията Димитър Дъбов и н.п. Филип Попов изразиха подкрепа за целите на предлаганото изменение и на мотивите на вносителите.
  Народните представители Веселин Вучков, Камен Костадинов и Митхат Метин уведомиха Комисията за принципните решения на съответните парламентарни групи, които представляват – на ПП „ГЕРБ” и на Движението за права и свободи – да не се приема предложеното изменение.
  След като бе проведено гласуване, с 3 гласа „за” и 5 гласа „против” Комисията отхвърли предлагания законопроект и предлага на Народното събрание той да НЕ СЕ ПРИЕМА на първо гласуване.  София, 10 октомври 2013 г.


  Председател на ККССИПСРСДДЗЕС: /п/

  Димитър Дъбов
  Форма за търсене
  Ключова дума