Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
11/12/2013 първо гласуване

  ДОКЛАД на ККССИПСРСДДЗЕС по законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 354-01-94, внесен от н.п. Атанас Мерджанов и Димитър Дъбов на 10.12.2013 г.
  Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения на свое извънредно заседание, проведено на 11 декември 2013 г., разгледа законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 354-01-94, внесен от н.п. Атанас Мерджанов и Димитър Дъбов на 10.12.2013 г.
  На заседанието присъстваха г-н Цветан Китов – председател на Държавна агенция „Технически операции” и г-н Николай Нанков – заместник-директор на Специализираната административна дирекция „Правно-нормативна дейност” в МВР.
  След като проектът бе представен, членовете на Комисията обсъдиха същността и мотивите на предлаганото изменение на Закона за специалните разузнавателни средства. Според вносителите, това се налага поради липсата на финансова и нормативна готовност за прилагането на принципа на „финансова обвързаност”, въведен с предходното изменение на Закона от август 2013 г.: Все още не е изготвена методология за остойностяване на дейностите по СРС, както и не е приет актът на Министерския съвет, предвиден в чл. 20а, ал.3 от Закона. Поради това, нито една от структурите – заявители по чл. 13 не е предвидила средства в бюджета си за осигуряването и прилагането на СРС. Това налага и предлаганото отлагане с една година на действието на „финансовата обвързаност” при използването на СРС.
  Бе припомнено, че Комисията изрази притеснения за възможността принципът да бъде приложен ефективно от началото на следващата година при обсъждането на Закона за държавния бюджет за 2014 г.
  Като взе предвид и това и след като бе проведено гласуване, с 5 гласа „за” и без гласове „против” и „въздържал се” Комисията подкрепи предлагания законопроект и предлага на Народното събрание да го ПРИЕМЕ на първо гласуване.


  София, 11 декември 2013 г.

  Председател на ККССИПСРСДДЗЕС: /п/

  /Димитър Дъбов/
  Форма за търсене
  Ключова дума