Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата по престоя в Република България на Сретен Йоцич (Йосич), гражданин на бивша Югославия, арестуван на 21.6.2002 г. с международна заповед за задържане и екстрадиран в Кралство Холандия, както и да проучи твърденията на горепосоченото лице за евентуална съпричастност и покровителство от страна на българските държавни органи за периода на пребиваването му у нас
0 народни представители към дата
ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ
АТАНАСКА МИХАИЛОВА ТЕНЕВА
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН
НАДКА БАЛЕВА ЯНКОВА
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА