Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
E-mail: kipet@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 383
Телефон: 02 939 32 40; Факс: 02 986 12 81
Георгиева Диляна