Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
20/06/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17(Ми-8), Ми-35(Ми-24) и техните модификации на територията на Република България, № 202-02-21, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17(Ми-8), Ми-35(Ми-24) и техните модификации на територията на Република България, № 202-02-21, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2012 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 20 юни 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17(Ми-8), Ми-35(Ми-24) и техните модификации на територията на Република България.
  На заседанието присъстваха Валентин Радев – заместник-министър на отбраната и Ивелина Бахчеванова – директор на дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Законопроектът беше представен от заместник-министър Валентин Радев.
  Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация урежда условията за осъществяване на сътрудничество между двете страни в областта на организацията на ремонта и модернизацията на вертолети на територията на Република България както в интерес на Република България, така и на трети страни.
  Споразумението е подписано в изпълнение на политиката на правителството на Република България за развитието на националната отбранително-индустриална база и подпомагане на предприятията от българската отбранителна индустрия. В изпълнение на споразумението български предприятия ще получат възможност да бъдат сертифицирани в ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17(Ми-8), Ми-35(Ми-24) и техните модификации.
  Обемът от дейностите по оказване на техническо съдействие при организацията на ремонта и модернизацията на вертолетите на територията на Република България, стойността на оказаните услуги, предоставените документация, имущество, а така също резервни части и агрегати, необходими за ремонта и модернизацията на вертолетите, ще се установяват и заплащат при условията и по реда, които ще бъдат обект на отделни договори, сключвани между българските предприятия и руските организации.
  Действащата нормативна уредба, регламентираща провеждането на обществени поръчки за ремонт и модернизация на военна техника и дейността на предприятията от военнопромишления комплекс, ограничава възможностите за реализиране на предвиденото в споразумението сътрудничество. В това число са и поетите задължения от българска страна, установени в чл. 5, параграф 1 от споразумението. Поради това, на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, след ратификация споразумението ще има приоритет над националните норми, които му противоречат.
  В последвалата дискусия народният представител Иван Иванов попита дали споразумението визира само двата основни модела Ми-17 и Ми -35 и техните модификации и каква сума ще бъде изплатена за осъществяването на ремонтните дейности.
  Председателят на комисията Мартин Димитров постави въпрос относно съдържанието на чл. 5 буква “б” и по-конкретно дали текстът визира, че за всеки конкретен случай на модернизация на вертолети трябва да се иска съгласието на руската страна.
  В отговор заместник-министър Валентин Радев посочи, че за всеки конкретен случай на модернизация се изисква съгласие от страна на Руската федерация, както и че в споразумението се визират двата основни модела Ми-17 и Ми -35 и техните модификации. Относно въпроса за сумата, която ще бъде изплатена за осъществяването на ремонтните дейности той уточни, че тя варира между 1 млн. и 2 млн. лева.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 13 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България, да приеме за първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17(Ми-8), Ми-35(Ми-24) и техните модификации на територията на Република България, № 202-02-21, внесен от Министерския съвет на 7 юни 2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума