Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на ДКЕВР към Комисия по енергетика
0 народни представители към дата
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
АДРИАН ХРИСТОВ АСЕНОВ
АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ