Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище "Божурище" през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата през 2008 г. и 2010 г.
0 народни представители към дата
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ