Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
E-mail: budget@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 340
; Факс: 3592/987-22-38
Виолета Боянова
вътрешни правила