Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
15/04/2010

  Доклад по законопроект за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие,
  № 002-02-14, внесен от Министерски съвет на 06.04.2010 г.

  На заседание, проведено на 15 април 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
  Законопроектът беше представен от заместник–министъра на регионалното развитие и благоустройството Георги Прегьов.

  Необходимите инвестиции за реализация на стратегията възлизат на около 6,9 милиарда евро. Част от тях ще бъдат осигурени чрез европейските фондове чрез Оперативните програми „Околна среда„ и „Развитие на земеделските район”. Тъй като тези средства не са достатъчни се налага търсене и на други източници на финансиране от международни финансови институции, които да допълват и направят по-ефективно оползотворяването на средствата от европейските фондове.

  Основните цели на проекта са:
  • Да се окаже съдействие на общините при планирането и реализацията на проекти за водоснабдяване и канализация.
  • Да се подобри качеството на В и К услугите в определени райони на страната, като се премахнат режимите на водоснабдяването и де достави на потребителите питейна вода в съответствие с нормативните изисквания за нейното качество.

  Общата стойност на проекта е 101 199 375 евро, в т. ч. 81 000 000 евро заем от Международната банка за възстановяване и развитие и 20 199 375 евро съфинансиране от държавния бюджет.

  На 13 октомври 2009г. са проведени разговори с Международната банка за възстановяване и развитие.

  На 24 ноември 2009г. пакетът от документите по „Проект за развитие на общинската инфраструктура” е разгледан и одобрен от Борда на директорите на Международната банка за възстановяване и развитие.
  След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 17 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 1 февруари 2010 г. В София.


  София, 15 април 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума