Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
03/11/2010

  Д О К Л А Д

  Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея, № 002-02-41, внесен от Министерския съвет на 22.10. 2010 г.


  На заседание, проведено на 3 ноември 2010 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея, внесен от Министерския съвет.
  Законопроектът беше представен от Искра Славчева – директор на дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане” в Националната агенция за приходите.
  Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото е подписана на 20 юли 2010 г. във Виена.
  Подписването на нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Република Австрия е от голямо значение за развитие на двустранното сътрудничество между двете държави. Австрия е традиционен инвеститор в България и чрез новата спогодба ще се създадат благоприятни и легални условия за стимулиране потока от инвестиции от Австрия към България.
  Действащата към момента Спогодба с Австрия е подписана през 1983 г. и по същество се използва за изнасяне на доходи към и през Европейския съюз, без те да са обложени в държавата на източника – България и пренасочване на тези доходи от Австрия към различни бенефициенти, местни лица на други държави от Европейския съюз и извън него.
  В този смисъл новата Спогодба ще защитава интересите на двете държави, ще ограничи досегашната практика да се използва по-благоприятната от данъчна гледна точка СИДДО, вместо тази, която е приложима за конкретния случай и ще създаде предпоставки за обширен и ефективен обмен на информация относно осъществяваните икономически дейности, реализираните в тази връзка сделки и движението на паричните средства в международен аспект, чрез възможността за разкриване на банкова информация.
  След представяне на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За” – 13 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и протокола към нея, № 002-02-41, внесен от Министерския съвет на 22.10.2010 г.


  София, 9 ноември 2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума