Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24/11/2011

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG, № 102-02-28
  внесен от Министерски съвет на 17.11.2011 г.
  На заседание, проведено на 24 ноември 2011 г. г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG, внесен от Министерския съвет.
  При представянето беше изтъкнато, че използването на Класификационната система ще въведе национален стандарт за измерване продуктивността на основните компоненти от болничните грижи. Тя ще даде възможност за измерване продуктивността на болниците, като по този начин ще бъдат проследявани разходите за извършените дейности.
  Класификационната система AR-DRG е широко използвана в редица европейски държави – Германия, Словения, Естония, Хърватска и др.
  Средствата по Договора за лиценз между Австралийския съюз са в рамките на бюджета на Министерството на здравеопазването за 2011 г.

  След представянето се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” - 20 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG, сключен на 4 ноември 2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума