Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16/12/2011

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 02.12. 2011 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 14 декември 2011 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, внесен от Министерския съвет.
  Законопроектът беше представен от Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и неговите държави членки и Грузия цели отваряне на пазара по отношение на достъпа до маршрути и капацитет на взаимна основа, равнопоставени условия на конкуренция на икономическите субекти и привеждане на грузинското законодателство в областта на въздухоплаването към законодателството на ЕС по въпроси като безопасност, сигурност и управление на въздушното движение.
  Досега въздухоплавателните услуги между отделните държави членки на ЕС и Грузия са осъществявани въз основа на двустранни споразумения. Настоящото споразумение ще замести тези двустранни споразумения и ще гарантира създаването на общо авиационно пространство между ЕС и Грузия и поддържането на високо ниво на качество на аеронавигационното обслужване.
  Споразумението позволява условията му да бъдат едновременно валидни в 27-те държави членки, прилагайки еднакви правила без дискриминация и в полза на всички въздушни превозвачи от Съюза. Те ще могат да предоставят свободно услуги от всеки пункт в ЕС до всеки пункт в Грузия, при свободно ценообразуване и равнопоставени условия на конкуренция между тях. На реципрочна основа ще се освобождават от данъци, налози, мита и такси обичайното оборудване, горивото, смазочните материали, консумативите за техническа поддръжка на въздухоплавателното средство, както и безмитните стоки и провизии, предназначени за продажба на пътниците по време на полет и всички други стоки, предназначени или използвани единствено във връзка с експлоатирането или обслужването на въздухоплавателното средство, участващо в международен въздушен превоз.
  Премахването на ограниченията за пазарен достъп между ЕС и Грузия ще привлече навлизащи сега участници на пазара, ще създаде възможност за обслужване на по-малко използвани летища, ще улесни процеса на консолидация на въздушните превозвачи в ЕС.
  След представяне на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За” – 17 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 02.12. 2011 г.


  София, 15 декември 2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума