Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
09/11/2011

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, № 102-02-22, внесен от Министерски съвет на 19.09.2011 г.
  На заседание, проведено на 9 ноември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан на 29 юни 2010 г.
  На заседанието присъстваше министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, който представи законопроекта.
  Основната цел на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е да насърчи икономическото и социалното развитие на България, в съответствие с националните приоритети и политиките на ЕС. Страните донори са Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.
  В съответствие с меморандума за разбирателство Република България ще получи финансова помощ в размер 78,6 млн. евро, която се предоставя за финансиране на проекти в следните програмни области:
  - интегрирано управление на морските и вътрешните води;
  - Биоразнообразие и екосистеми;
  - Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;
  - Фонд за неправителствени организации;
  - Деца и младежи в риск;
  - Инициатива за обществено здраве;
  - Консервация и възобновяване на културното и природното наследство;
  - Стимулиране на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство;
  - Стипендии.
  Финансовата помощ ще допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните отношения със страните донори.

  По законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 21 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан на 29 юни 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума