Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
09/11/2011

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 между Република България и Кралство Норвегия, № 102-02-23, внесен от Министерски съвет на 19.09.2011 г.
  На заседание, проведено на 9 ноември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 между Република България и Кралство Норвегия, подписан на 17 юни 2010 г. в София.
  На заседанието присъстваше министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, който представи законопроекта.
  В съответствие с меморандума за разбирателство България ще получи финансова помощ в размер 48 млн. евро.
  Финансовата помощ се предоставя за финансиране на проекти в следните програмни области:
  - Иновации за зелена индустрия;
  - Глобален фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог;
  - Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество с норвежки публични институции, местни и регионални власти;
  - Инициативи за обществено здраве;
  - Домашно насилие и насилие, основано на полов признак;
  - Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната организирана престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи;
  - Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт;
  - Корекционни услуги, включително и без прилагане на мерки за задържане.

  Финансовата помощ ще допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните отношения със страните донори.

  По законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 21 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 между Република България и Кралство Норвегия, подписан на 17 юни 2010 г. в София.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума