Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
05/04/2012 първо гласуване

  по законопроекти за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца
  № 254-01-16, внесен от Цветан Костов и група народни представители на 16.02.2012 г. и
  № 254-01-39, внесен от Светлана Ангелова, Станка Шайлекова и Галина Банковска на 13.03.2012 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 5 април 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за Закона за семейни помощи за деца.
  На заседанието присъстваше Елена Кременлиева – директор на дирекция „Социално включване” в Министерството на труда и социалната политика.
  Законопроектите бяха представени от вносителите – първият от н.п. Кирчо Димитров и вторият от н.п. Станка Шайлекова.
  И двата законопроекта предлагат отпадане на изискването за максималния доход при предоставяне на месечна помощ за деца, които се отглеждат от един жив родител.
  Законопроектът, внесен от н.п. Станка Шайлекова и гр.н.п. предвижда месечната помощ да продължи да се дава до навършване на 18-годишна възраст в случаите, когато преди навършването й детето е завършило средното си образование. Същият проект предлага и отпадането на доходния тест за получаване на целева помощ за първокласници и за децата с трайни увреждания.
  Изказано бе и становището на Министерството на труда и социалната политика, което е в подкрепа на двата законопроекта.
  След приключване на разискванията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати:
  - по законопроект № 254-01-16, внесен от Цветан Костов и група народни представители на 16.02.2012 г. - „За”- 18 народни представители, без „Против” и „Въздържали се;
  - по законопроект № 254-01-39, внесен от Светлана Ангелова, Станка Шайлекова и Галина Банковска на 13.03.2012 г. - „За”- 18 народни представители, без „Против” и „Въздържали се.


  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроектите за изменение и допълнение на Закона за Закона за семейни помощи за деца: № 254-01-16, внесен от Цветан Костов и група народни представители на 16.02.2012 г. и № 254-01-39, внесен от Светлана Ангелова, Станка Шайлекова и Галина Банковска на 13.03.2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИННАСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума