Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
22/02/2012 първо гласуване

  по законопроект за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост") и на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост - Б"),
  № 202-02-4, внесен от Министерския съвет на 03.02.2012 година
  Д О К Л А Д  На заседание, проведено на 22 февруари 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост") и на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост - Б").

  На заседанието присъстваха: От Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Галина Василева - директор на дирекция „Координация на програми и проекти” и Нина Беленска – началник отдел в същата дирекция; от Министерството на финансите”: Женя Филипова – директор на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество и Галина Папушева – държавен експерт.

  Измененията са подписани във връзка с изтичането на сроковете за ползване на средствата по посочените договори за финансиране на проект „Мост на река Дунав при Видин – Калафат (България- Румъния)” и поради възникналата необходимост от удължаване на тези срокове до края на 2012 г.
  Измененията предвиждат компенсиране погасяването на бъдещите траншове от заемите, поради това, че Европейската инвестиционна банка е поставила условие за запазването на крайните срокове за изплащане на заемите. Удължаването на финансовите договори се налага поради усложнената и продължителна подготвителна фаза на проекта, както и поради закъснението по графиците за строителство, дължащо се на липса на нарочна регулация за строителството в граничния район.
  С двата финансови договора ЕИБ предоставя кредити в размер 70 млн. евро за съфинансиране на проектните и строителните работи на новия мост. Общата стойност на неизтеглените към момента средства от финансирането от ЕИБ възлиза на 29 500 000 евро, или 42 на сто от договорените кредити.


  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 27 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 8 и ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост") и на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост - Б").

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума