Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/05/2012 първо гласуване

  законопроект за ратифициране Изменението по Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, № 202-02-14, внесен от Министерския съвет на 26.04.2012 година
  Д О К Л А Д  На заседание, проведено на 10 май 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране Изменението по Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма на 30 ноември 2011 г. и на 16 март 2012 г.
  Законопроектът беше представен от Стефан Сотиров – началник отдел „Международни финансови институции и сътрудничество” на Министерството на финансите.

  Споразумението е относно оказването на финансова помощ в размер 60 млн.швейцарски франка и е ратифицирано от 38-то Народно събрание. Продължавано е 11 пъти с разменни писма.
  Усвоените средства по изпълнение на проектите, финансирани с швейцарска помощ, са повече от 53 млн. швейцарски франка, като в резултат на това са завършени осем проекта в секторите по опазване на околната среда, здравеопазване и енергетика. Все още окончателно не е завършен проект „Съоръжение за изгаряна на отпадъци, Пловдив”, поради възникналите противоречия между община Пловдив и фирмата доставчик. Предвид невъзможността за разрешаване на противоречията чрез преговори стартира предвидената в договора между общината и фирмата доставчик процедура за разрешаване на спорове.
  Продължаването на срока на действие на споразумението с още една година се налага единствено за окончателното приключване на действащия проект „Съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци, Пловдив”.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 21 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране Изменението по Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез размяна на писма на 30 ноември 2011 г. и на 16 март 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума