Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/05/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, № 202-02-12, внесен от Министерския съвет на 09.04.2012 година
  На заседание, проведено на 10 май 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, подписано на 12 октомври 2011 г. в Баня Лука, Босна и Херцеговина.

  Законопроектът беше представен от Радостина Колева – държавен експерт в дирекция „Международна дейност и протокол” на Министерството на здравеопазването.

  Меморандумът за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на държавите от Югоизточна Европа е съвместна инициатива на министерствата на здравеопазването на Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Република Молдова, Черна Гора, Румъния, Република Сърбия и Република Македония, учредена през април 2011 г.
  На 25-ата регионална среща на Здравната мрежа е представена и одобрена кандидатурата на Държавата Израел за членство в регионалната инициатива. Тъй като меморандумът не предвижда възможност за присъединяване на други държави към него, на регионалната среща е взето решение той да бъде изменен. Това решение налага и настоящето изменение на меморандума.
  Годишната вноска на България за дейността на секретариата е в същия размер (36 000 евро), както е предвидено в основния меморандум.  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 21 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, подписано на 12 октомври 2011 г. в Баня Лука, Босна и Херцеговина.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума