Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
31/01/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на „Топлофикация София” ЕАД за периода от 01 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г., № 354-02-9, внесен от Мартин Димитров, Иван Костов, Кирчо Димитров и Ваньо Шарков на 24.01.2013 г.
  На заседание, проведено на 31 януари 2013 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на „Топлофикация София” ЕАД за периода от 01 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г., № 354-02-9, внесен от Мартин Димитров, Иван Костов, Кирчо Димитров и Ваньо Шарков на 24.01.2013 г.

  На заседанието присъстваха председателят на Сметната палата Валери Димитров и заместник-председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

  Проектът за решение беше представен от н.п. Кирчо Димитров който изтъкна, че мотивът за внасяне на проекта за решение е същественото разминаване между обявеното от „Топлофикация” ЕАД средно нарастване на сметките и реалните суми за плащане.

  При проведената дискусия членовете на комисията отчетоха значимостта на проблема и необходимостта от извършване на такава проверка, но се обединиха около становището, че за да бъде по-ефективен контрола и за да бъде направен по-обстоен анализ предлаганият одитен период е кратък и недостатъчен.

  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати „За” - 2 народни представители, „Въздържали се” – 16 народни представители, без „Против”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да отхвърли проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на „Топлофикация София” ЕАД за периода 01 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г., № 354-02-9, внесен от Мартин Димитров, Иван Костов, Кирчо Димитров и Ваньо Шарков на 24.01.2013 г.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  И
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума