Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Постоянно действаща подкомисия по усвояването на средствата от Европейския съюз към Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
0 народни представители към дата
СТРАХИЛ ЧАВДАРОВ АНГЕЛОВ
ГАЛЕН СИМЕОНОВ МОНЕВ
ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ
ФЕРИХАН ИЛИЯЗОВА АХМЕДОВА