Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Разпределени законопроекти
Законопроект за горите, 002-01-89 от 11/10/2010 г.
Законопроект за ландшафта, 254-01-20 от 22/02/2012 г.
Законопроект за хазарта, 102-01-65 от 19/10/2011 г.
ЗИ на Изборния кодекс, 153-03-63 от 17/05/2011 г.
ЗИ на Търговския закон, 953-03-24 от 24/09/2009 г.
ЗИД на Изборния кодекс, 253-03-88 от 05/09/2012 г.
ЗИД на Търговския закон, 053-03-194 от 03/12/2010 г.
ЗИД на Търговския закон, 253-03-127 от 12/11/2012 г.
Проект на Изборен кодекс, 054-01-87 от 04/11/2010 г.