Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
Съобщение
13/11/2012
На 13.11.2012 г. (вторник) ще се проведат заседания на работните групи по:

- общ проект Вх. № 253-03-88/05.09.2012 г. на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс: № 254-01-77, внесен от ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и група народни представители нa 06.07.2012 г.;№ 254-01-79, внесен от ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и група народни представители на 10.07.2012 г.;№ 254-01-81, внесен от МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и група народни представители на 10.07.2012 г.; № 254-01-83, внесен от ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА и група народни представители на 10.07.2012 г.

- общ проект Вх. № 253-03-109/02.10.2012 г. на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата: № 202–01–26, внесен от Министерски съвет на 23.04.2012 г. и № 254-01-70, внесен от нар. пр. Ралица Ангелова, Михаил Миков и Четин Казак на 13.06.2012 г.

- законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, № 202-01-49, внесен от Министерски съвет на 23.07.2012 г.