Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
25/03/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-54/26.03.2010 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 002 – 02 – 12, внесен от Министерски съвет на 22.03.2010 г.


  На свое заседание, проведено на 25.03.2010 г., Комисия по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 002 – 02 – 12, внесен от Министерски съвет на 22.03.2010 г.

  На заседанието присъстваха представители на Министерство на образованието, младежта и науката: г-н Любомир Йосифов – директор дирекция „Правна” и г-жа Мария Фъртунова – директор дирекция „Висше образование”.
  От името на вносителя проекта за решение бе представен от г-н Любомир Йосифов.
  ХХХІХ Народно събрание на 20 април 2005 г. ратифицира със закон подписаното на 20 декември 2004 г. Споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници, в резултат на което Република България се присъединява като асоцииран член през 2005 г. към EUMETSAT.
  В изпълнение на решение на Министерски съвет от 7 октомври 2009 г. са проведени преговори чрез БАН и се подписа Изменение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) при условие за последваща ратификация.
  Министерството на образованието, младежта и науката предлага да се продължи с още две години срокът на действие на съществуващото споразумение, което е необходимо за продължаване на достъпа до качествена спътникова метеорологична информация, която ще позволява изготвяне на високонадеждни и достоверни метеорологични прогнози, а също и интегрирането на Националния институт по метеорология и хидрология в общоевропейските инициативи.

  След проведената дискусия единодушно с 18 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 002 – 02 – 12, внесен от Министерски съвет на 22.03.2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума