Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
14/04/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. № 053-03-60/16.04.2010 г.
  Относно: Законопроект за приемане на декларация по смисъла на чл. ХІ, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията, № 002 – 01 – 21, внесен от Министерски съвет на 26.03.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 14 април 2010 г. , Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за приемане на декларация по смисъла на чл. ХІ, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията, № 002 – 01 – 21, внесен от Министерски съвет на 26.03.2010 г.
  На заседанието присъства г-жа Павлина Колева - старши юрисконсулт дирекция „Правна”към министерство на икономиката, енергетиката и туризма, която представи законопроекта от името на вносителя.
  С него се цели разширяване приложното поле на Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации и по отношение на Световната организация по туризъм.
  Длъжностните лица на специализираните организации се ползват със съдебен имунитет по отношение на действията, извършени от тях в това им качество; по отношение на заплащането и възнагражденията, изплащани им от специализираните организации, от данъчните освобождавания и от същите условия като длъжностните лица на ООН; не подлежат те и членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка на ограничителните мерки по отношение на имиграцията и на формалностите за регистрация на чужденци; ползват със същите привилегии улеснения за валутен обмен като членовете на дипломатическите представителства със съпоставим ранг; ползват правото да внасят безмитно покъщнината и вещите си при първоначално поемане на функциите си в дадена страна.
  Присъединяването на Република България към Приложение № 18 към конвенцията би получило положителна оценка от Световната организация по туризъм, с оглед и предстоящия й форум в град София, който ще се проведе в периода 28 – 29 април.
  След проведената дискусия, единодушно с 16 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за приемане на декларация по смисъла на чл. ХІ, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията, № 002 – 01 – 21, внесен от Министерски съвет на 26.03.2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА  Форма за търсене
  Ключова дума