Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
28/07/2010

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  На Комисията по правни въпроси
  Вх. №: 053-03-135/29.07.2010 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, № 002 – 02 – 28, внесен от Министерски съвет на 16.07.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 28 юли 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, № 002 – 02 – 28, внесен от Министерски съвет на 16.07.2010 г.
  В мотивите на законопроекта е посочено, че в София на 26 юни бе подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото между правителствата на Република България и Кралство Бахрейн.
  Тя е резултат от съвместните усилия на двете държави за създаването на правна рамка за развитие на стопански и културни връзки във всички области на обществения и стопанския живот, която ще доведе и до значително подобрение на инвестиционния климат в страната.
  Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана между правителствата на двете държави, благоприятства за отстраняването на неблагоприятните последици на двойното данъчно облагане. Същата се явява предпоставка за разширяване икономическото сътрудничество между двете държави и ще подпомогне дейността в България на компаниите, установени в Бахрейн, а също и българските фирми, при навлизането им в новия и перспективен пазар.
  В Спогодбата се предвижда възможност за обмен на банкова информация, с която се създават гаранции за легитимността на финансовите трансфери и за предотвратяване прането на пари и укриването на данъци.

  След последвалото обсъждане и гласуване единодушно с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, № 002 – 02 – 28, внесен от Министерски съвет на 16.07.2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума