Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
05/10/2011

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 153-03-113/07.10.2011 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007, № 102-02-25, внесен от Министерски съвет на 28.09.2011 г.

  На свое заседание, проведено на 05 октомври 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007, № 102-02-25, внесен от Министерски съвет на 28.09.2011 г.
  На заседанието присъства г-н Петър Киров – заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция «Морска администрация». Законопроектът беше представен от г-н Киров.
  Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007 е една от конвенциите на Международната морска организация, която регламентира режима на гражданската отговорност и обезщетяването от вреди, причинени от замърсяване в морската среда.
  Конвенцията предвижда унифициране на международните правила относно правата и задълженията на държавите и на собствениците на корабите, свързани с изваждането на потънали след бедствия и аварии кораби или корабни товари, които представляват опасност за корабоплаването и околната среда, финансовите задължения за тяхното маркиране и изваждане, задълженията за застраховане на корабите, както и задължително освидетелстване на всеки от корабите от корабособствениците.
  Предлага се да бъде приета и Декларация, която е по чл. 3, ал. 2 от Конвенцията. Тази декларация предвижда разширяване на приложното поле на конвенцията във връзка с потънало имущество, с имущество, което е потънало на териториалното море на Република България.
  Международната конвенция за изваждане на потънало
  имущество от Найроби, 2007 съдържа и образец на свидетелство за
  застраховка или друго финансово обезпечение по отношение на
  задължения за изваждане на потънало имущество, което се издава в съответствие с разпоредбите на чл. 12 от конвенцията.
  Предвижда се и възможност за участие на държавата в арбитражно и съдебно уреждане на спорове, свързани с прилагането и тълкуването на конвенцията.
  По отношение на приложното поле на конвенцията, тя се прилага за кораби над 300 бруто тона. Този размер разширява приложението на конвенцията към по-голям брой плавателни съдове, които преминават през българските морски пространства и посещават български пристанища.

  След проведеното обсъждане, единодушно с 15 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007, № 102-02-25, внесен от Министерски съвет на 28.09.2011 г.  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:


  Тодор Димитров
  Форма за търсене
  Ключова дума