Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
15/12/2011 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 153-03-140/16.12.2011 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing, № 102–02–30, внесен от Министерски съвет на 02.12.2011 г.


  На свое заседание, проведено на 15 декември 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing, № 102–02–30, внесен от Министерски съвет на 02.12.2011 г.
  На заседанието присъства г-жа Августина Цветкова – заместник-министър на отбраната, която представи законопроекта от името на вносителя.
  С подписаното на 12 октомври 2011 г. споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing се определят националните органи, които имат правомощия при разрешаване и провеждане на тези операции. Целта е създаване на ефективна система от органи и механизми за действие и експертиза на възникващата ситуация по охрана на въздушното пространство.
  Air Policing е мирновременна дейност по охрана на въздушното пространство, осъществявана в Интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО. Предвижда се чрез двустранни споразумения държавите да уредят основните принципи, процедури и условия по провеждане на операциите за Air Policing, при зачитане на националния суверенитет на държавите, разрешаването на съюзнически въоръжени сили да провеждат действия на националната територия и пропорционалност на силата, прилагана срещу прехванато въздухоплавателно средство.

  След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 21 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing, № 102–02–30, внесен от Министерски съвет на 02.12.2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума