Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24/01/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-6/25.01.2013 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България, № 302–02–1, внесен от Министерски съвет на 10.01.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България, № 302–02–1, внесен от Министерски съвет на 10.01.2013 г.

  Законопроектът беше представен от името на вносителите от г-жа Мария Доневска – дипломатически служител втора степен в дирекция „Европейски държави” в министерството на външните работи.
  На 1 октомври 2012 г. в София е подписано Споразумение между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България се създава „Антена" - представителство на Бюрото на Агенцията за Централна и Източна Европа в София, което има за цел направление на франкофонските процеси във висшето образование в страните от Западните Балкани.
  Поради този факт българската страна ще предостави за 10-годишно безвъзмездно ползване четвъртия етаж на сградата на ул. „Монтевидео" № 21, в която първите два етажа се заемат от франкофонския институт за администрация и управление, а третият - от Франкофонския център за Централна и Източна Европа, за седалище на Антена. По този начин сградата ще се превърне в поливалентен център на регионалната франкофония и незаменим фактор за поддържането на нейната динамика.
  Предвид разпоредбите на чл. 4 от споразумението, с които на Антена се предоставя статут на юридическо лице по българското законодателство, чл. 5 - по силата на който се предоставя право на ползване на част от сграда - държавна собственост, на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа, както и на чл. 10, който предвижда арбитражно решаване на спорове.
  Ремонтът на помещенията и самото функциониране на Антена няма да оказва косвено или пряко въздействие върху държавния бюджет.

  След проведената дискусия и обсъждане, с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България, № 302–02–1, внесен от Министерски съвет на 10.01.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума