Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
0 народни представители към дата
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ
ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ ДАВИДОВ
ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ
МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
СВЕТОСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ