Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
E-mail: fdc@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 284
Телефон: 35-63; Факс: 988-19-87
Жулиета Георгиева