Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
14/04/2010

  Законопроект за приемане на декларация по смисъла на чл. ХI, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията, № 002-01-21, внесен от Министерския съвет на 26.03.2010 г.

  На редовно заседание, проведено на 14 април 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Целта на проекта за закон е да бъде разширено приложното поле на Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации и по отношение на Световната организация по туризъм. Длъжностните лица на специализираните организации се ползват със съдебен имунитет по отношение на казаното, написаното и извършеното от тях в официалното им качество, както и от редица привилегии, давани на длъжностните лица от ООН или на членове на дипломатически представителства със съпоставим ранг.

  Присъединяването на Република България към Приложение № 18 към конвенцията би било оценено положително от Световната организация по туризъм и предвид предстоящия и форум, който ще се проведе в София в периода 28-29 април 2010 г.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 87, ал. 1, във връзка с чл. 85, ал. 1 т. 2 от Конституцията на Република България да приеме на първо четене законопроекта за приемане декларация по смисъла на чл. ХI, раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията.

  Форма за търсене
  Ключова дума